ตรวจเช็กประจำหากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านม

โรคบางชนิดมีโอกาสเกิดได้ง่ายในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีพันธุกรรมมะเร็งบางชนิด ในสุภาพสตรีที่เจอบ่อย คือ มะเร็งเต้านม หากมีญาติสายตรงคือ แม่ ยาย หรือลูกเป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งพี่น้องรุ่นราวคราวเดียวกัน เช่น ลูกป้า ลูกอา ลูกน้า ลูกลุง มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป

วิธีป้องกัน คือ ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หรือตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมปีละ 1 ครั้ง หลังจากอายุ 35 ปีขึ้นไป ย่อมคุ้มค่า ประหยัดเงิน และมีกำลังใจมากกว่าการพบ เมื่อมะเร็งเป็นก้อนโตขึ้นและลุกลามไปมากแล้ว