Category: เพศสัมพันธ์

เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของอาหารสารพัดชนิด เช่น ตัวเดียวอันเดียว ช็อกโกแลต หอยนางรม แมลงวันสเปน กระชายดำ ฯลฯ ว่าเป็นยาโป๊วหรือยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เมื่อก่อนในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุน หรือทำให้เชื่อว่ามีสารหรือตัวยาใดที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ วารสาร Sexual Medicine Reviews ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องสารที่มีศักยภาพในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย สารที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ • แปะก๊วย เป็นสมุนไพรจีนที่ถูกนำมาใช้นานแล้ว แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย แปะก๊วยเพิ่งได้รับการทดลองว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในการทดลองเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง • โสม ได้รับการพิสูจน์จากการทดลองบางชิ้นว่า มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกในการรักษาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในผู้ชาย แต่ยังไม่ทราบขนาดการบริโภคที่ชัดเจน • Maca เป็นสมุนไพรที่พบในเปรู จากการทดลองหลายชิ้นพบว่า สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิงได้ รวมทั้งเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายด้วย ขณะนี้ทราบมาว่าคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิงคือ fibanserin ของบริษัทยาแห่งหนึ่งเข้าขายในตลาดได้ โดยยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ที่สมอง ใช้รักษาภาวะที่ความต้องการทางเพศในผู้หญิงลดลงอย่างผิดปกติ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ความต้องการทางเพศเหือดหายไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทำให้เกิดปัญหากับคู่ที่อยู่ครอง นำไปสู่ปัญหาครอบครัวแตกแยกหรือการหย่าร้าง ยาตัวนี้จะออกวางตลาดราวเดือนตุลาคม 2558 […]