Category: มะเร็งเต้านม

ตรวจเช็กประจำหากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านม

โรคบางชนิดมีโอกาสเกิดได้ง่ายในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีพันธุกรรมมะเร็งบางชนิด ในสุภาพสตรีที่เจอบ่อย คือ มะเร็งเต้านม หากมีญาติสายตรงคือ แม่ ยาย หรือลูกเป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งพี่น้องรุ่นราวคราวเดียวกัน เช่น ลูกป้า ลูกอา ลูกน้า ลูกลุง มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป วิธีป้องกัน คือ ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หรือตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมปีละ 1 ครั้ง หลังจากอายุ 35 ปีขึ้นไป ย่อมคุ้มค่า ประหยัดเงิน และมีกำลังใจมากกว่าการพบ เมื่อมะเร็งเป็นก้อนโตขึ้นและลุกลามไปมากแล้ว

มะเร็งเต้านม ภัยร้ายควรรู้ก่อน

ในบรรดามะเร็งทั้งหลาย มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 ในแต่ละปีมีผู้หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 34,000 คน เสียชีวิตกว่า 2,500 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การรู้เรื่องความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมจะช่วยให้สามารถป้องกันโรคนี้ได้ ความเสี่ยงอันดับต้นคืออายุ ยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้น การมีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง การเคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งทำให้นมข้างที่เหลือมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ แต่ถ้าคนนั้นได้รับยาป้องกันมะเร็งเต้านม ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีพันธุกรรม BRCA1 และ BRCA2 มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมกว่า 80% แต่ไม่ถึง 100% ผู้ที่เคยกินฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อรักษาโรคหรือเพื่อคุมกำเนิด หรือเพื่อทดแทนฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้กินฮอร์โมน ปัจจุบันมีแบบแผนรวมความเสี่ยงของผู้ป่วยแล้วให้คะแนน เพื่อนำไปเป็นแนวทางการรักษาหรือป้องกันโรค ในประเทศไทยเริ่มมีการทดลองนำเอาการตรวจสารพันธุกรรมมะเร็งเต้านมมาใช้ ต่อไปถ้าผลออกมาว่าคุ้มค่าควรทำ กระทรวงสาธารณสุข อาจจะจัดงบประมาณมาให้ทำการตรวจหาความเสี่ยงนี้ก็ได้ ความเสี่ยงต่อโรคร้ายเป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้เพื่อความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจทำให้เรามีความมั่นใจในการป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือยอมรับโรคนั้นๆ มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่คร่าชีวิตหญิงไทยเป็นอันดับ 1 ในบรรดามะเร็งทั้งหลาย สถิติ พ.ศ.2554 พบว่าผู้หญิงไทย 34,539 คนเป็นมะเร็งเต้านม และเสียชีวิต 2,724 ราย เฉลี่ยตายวันละ 7 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นปีละ 5% […]

ออกกำลังกาย ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สถิติในยุคปัจจุบันเผยให้เห็นว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วย และเสียชีวิตของผู้หญิงไทย ประมาณว่าทุกวันมีผู้หญิงไทยเสียชีวิต 14 คนด้วยโรคนี้ สถิติระดับโลกในปี พ.ศ.2555 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกทั้งสิ้น 6,255,000 คน ดังนั้นภัยจากมะเร็งเต้านมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคุณผู้หญิงทั้งหลาย ทุกคนควรจะมีความรู้เพื่อจะป้องกันและรับมือโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการง่ายๆ อย่างการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มโอกาสมีชีวิตรอดของผู้ป่วยโรคนี้ในระยะแรก ดังแสดงให้เห็นโดยงานวิจัยจากตุรกี งานวิจัยนี้ได้แบ่งผู้ป่วยหญิงจำนวน 1,820 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (250 คน) ซึ่งออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการเดินอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และกลุ่มที่ไม่มีการออกกำลังกาย (1,570 คน) เมื่อเวลาผ่านไป 36 เดือน ผู้ป่วยที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะมีอัตรารอดชีวิตโดยไม่เป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (93% เทียบกับ 90%) และเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี อัตราการรอดชีวิตของผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็ยังสูงกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย เพียงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (94% เทียบกับ 91%)