Category: ผู้หญิงวัยทอง

รับมือวัยทองอย่างมั่นใจ

เอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงที่มีความสำคัญกับผู้หญิงเราในทุกช่วงอายุ ในวัยเจริญพันธุ์ เอสโตรเจนฮอร์โมนมีส่วนช่วยทำให้ช่องคลอดอวบอิ่ม ยืดหยุ่น ชุ่มชื้น ยังส่งผลให้จุลินทรีย์สุขภาพในช่องคลอด (Lactobacillus acidophilus) สามารถดำรงชีวิต และช่วยป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอด หรือที่เรียกว่า อาการตกขาวนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศทำให้เกิดประจำเดือน ซึ่งถือเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่ต้องเตรียมรับมือทั้งเรื่องของระดูหรืออาการปวดประจำเดือน แต่เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงอายุตั้งแต่ 45-50 ปีขึ้นไป รังไข่ที่เคยผลิตเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศนี้ จึงทำให้คุณผู้หญิงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ผู้หญิงอย่างเราต้องเตรียมรับมือเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงวัยทอง • ปัญหาช่องคลอดแห้ง เป็นปัญหาที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องพบเจอเมื่อย่างเข้าสู่วัยทอง แต่อาการจะมากหรือน้อยแตกต่างกัน สาเหตุจากระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลง ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพในช่องคลอดลดน้อยลงตามไปด้วย จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ความรู้สึกทางเพศลดลง ผนังในช่องคลอดก็จะบาง ไม่ยืดหยุ่น และชุ่มชื้นอีกต่อไป จึงทำให้เกิดการระคายเคืองและรู้สึกไม่สบายในบริเวณนั้น สาวๆ วัยทองหลายคนจึงมักจะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามี เพราะเกิดการเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ลดลง จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับสามี • วิธีดูแลตัวเองง่ายๆ ให้พร้อมรับมือกับช่วงย่างวัยทอง โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ถั่วประเภทต่างๆ ธัญพืช อาหารที่มีกรดไขมันไลโนเลอิก พบมากในดอกคำฝอย เมล็ดทานตะวัน เมล็ดงา และผักใบเขียว พร้อมทั้งออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ แต่บางคนที่มีอาการมาก ก็ไม่ต้องกังวลไป […]

รู้เหตุและปัญหาของผู้หญิงก่อนวัยทอง

วัยทอง เป็นวัยที่รังไข่หยุดทำงาน ไม่มีการตกไข่ ไม่มีการผลิตฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อไม่มีการตกไข่ก็ไม่มีประจำเดือน วัยทองจึงหมายถึง “วัยหมดประจำเดือน” หรือ “วัยหมดระดู” นั่นเอง ผู้หญิงแต่ละคนจะเข้าสู่วัยทองในอายุที่ต่างกัน แต่พอจะทราบได้ว่าใกล้เข้าสู่วัยทองแล้วหรือยัง โดยสังเกตจากการมาของประจำเดือน เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่จะเริ่มไม่คงที่ ทำให้ประจำเดือนมาเร็วบ้างช้าบ้าง จนไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะมาในช่วงใดของเดือน จนถึงช่วงอายุหนึ่งประจำเดือนจะขาดหายไปเลย ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่วัยทอง โดยปกติผู้หญิงไทยจะเริ่มเข้าสู่วัยทองเมื่ออายุประมาณ 45-50 ปี ฮอร์โมนเพศหญิงที่ขาดหายไป ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ได้รับเกียติจาก ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำถึงการเตรียมความพร้อม และการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่วัยทอง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยทอง ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ผู้หญิงเป็นเพศที่ไวต่อการแกว่งของฮอร์โมน หากสังเกตให้ดีจะพบว่าผู้หญิงจะมีช่วงที่อารมณ์ไม่ปกติอยู่ 5 ช่วง ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทั้งสิ้น ได้แก่ 1.ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงที่รังไข่เริ่มผลิตฮอร์โมน ระดับของฮอร์โมนจึงยังไม่ค่อยคงที่ ขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลให้อารมณ์ไม่นิ่ง ไม่ค่อยมีเหตุผล หงุดหงิดง่าย ตอบสนองต่อความไม่พอใจที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง เป็นต้น แต่เมื่อฮอร์โมนเริ่มคงที่ […]