Category: ตกขาว

ตกขาว เกิดขึ้นได้อย่างไร

ตกขาวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้หญิงจำนวนมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จะง่ายขึ้น แต่หลายคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ ตกขาวเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสัญญาณบอกโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่ แล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสตรีวัยหมดระดู ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ พร้อมด้วยข้อคิดดีๆ ที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ เมื่อถึงคราวจำเป็น • ตกขาวที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ มีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อพยาธิ และเชื้อไวรัส สามารถวินิจฉัยได้ง่าย เพียงนำเชื้อไปส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็จะทราบได้ว่า ตกขาวที่เกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อชนิดใด แล้วให้ยารักษาให้ตรงกับเชื้อ อาการตกขาวก็จะดีขึ้นและหายเป็นปกติ การติดเชื้อพยาธิและเชื้อไวรัสในช่องคลอด ส่วนใหญ่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ • ตกขาวที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ วินิจฉัยได้ยากกว่าตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อ เพราะเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจจะเป็นเนื้องอก มะเร็งปากมดลก หรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องคลอด เช่น มีถุงยางอนามัยตกค้างอยู่ในช่องคลอดโดยไม่รู้ตัว ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น Q : ลักษณะของตกขาวที่มีความผิดปกติเป็นอย่างไร A : มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่มาพบแพทย์ เพราะสังเกตเห็นว่าตกขาวมีสีเหลืองสีเขียวติดกางเกงชั้นใน อันที่จริงเมื่อตกขาวหลุดออกมาติดกางเกงชั้นในและสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ […]